13. sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije

Sazvana je 13. sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za dan 

  26. listopada 2010. godine (utorak) u 12,00 sati

 Sjednica će se održati u prostorijama Koprivničko-križevačke županije,

Antuna Nemčića 5, Koprivnica (soba broj 24/I)

       Za sjednicu je predložen slijedeći

 D N E V N I   R E D:

 1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Turističkog vijeća

2.      Pravilnik o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije

3.      Izmjene Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika u Turističkom uredu Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije

4.      Izmjene i dopune Zaključka o delegiranju predstavnika Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije u Nadzorne odbore gradskih turističkih zajednica

5.      Donošenje odluke o upućivanju Statuta Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Skupštini TZ KKŽ na usvajanje

6.      Razno.