12. sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije

      Na temelju članka 29. Statuta Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 4/95, 9/97 i 4/03) sazivam 12. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za dan 

 03. rujna 2010. godine (petak) u 12,00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama Planinarskog doma Kalnik, Kalnik

 Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I   R E D:

  1. Pozdravna riječ domaćina i upoznavanje s turističkom ponudom i aktivnostima TZ općine Kalnik
  2. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru financijskog poslovanja Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za razdoblje I-VI 2010. godine,
  3. Donošenje Privremene Odluke o broju predstavnika članova u Skupštini Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije
  4. Donošenje Poslovnika o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije
  5. Informacija o provedbi planiranih aktivnosti u proteklom razdoblju
  6. Razno.        

                                                                                              

        Predsjednik:
mr. sc. Vladimir Šadek, v.r.