12 općina dobilo 2,7 milijuna kuna za ceste i vrtiće

Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog rozvoja Božidar Pankretić u petak 19. prosinca u Koprivnici je potpisao ugovore sa 12 načelnika općina kojima je odobreno 2,7 milijuna kuna temeljem natječaja namjenjenih obnovi i razvitku sela i seoskog prostora.

Na potpisivanju ugovora s načelnicima općina bili su župan Darko Koren i potpredsjednik Sabora RH Josip Friščić.

Novac od Ministarstva dobile su općine Koprivnički Bregi, Đelekovec, Hlebine, Kloštar Podravski, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novo Virje, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec.

Općine će novac iskoristiti za sanaciju i modernizaciju cesta, za dječje vrtiće, za adaptaciju društvenog doma, za vatrogasno spremište, te za projektnu dokumentaciju sekundarnog vodovoda u jednoj općini.