10. sjednica Koordinacije djelatnika zaštite i spašavanja u županijama i velikim gradovima

18. travnja 2013. godine, u Zadru, na 10.-oj sjednici Koordinacije djelatnika zaštite i spašavanja u županijama i velikim gradovima osnovana je Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. U radu Platforme sudjeluje i Koprivničko-križevačka županija te je u njezin Izvršni odbor izabran viši stručni referent za obranu i zaštitu Stjepan Behin. Za predsjednika platforme izabran je Tomislav Jarmić iz Varaždinske županije. Stjepan Behin i Andreja Popijač su 19. travnja 2013. godine bili prisutni i na vježbi zaštite i spašavanja „More i sigurnost“.

Andreja Popijač