Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 06.11.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine – rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NC 22 Ferdinandovac

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.11.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 31.10.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, skupina neodređena – Društveni dom Lepavina na novoformiranoj građevnoj čestici 1122/1 k.o. Botinovac

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.11.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križeavčke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 31.10.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene – kuću na katastarskim česticama broj: dio 1269/3, dio 1269/4, dio 1269/2 i dio 1270/3 u k.o. Glogovac (Glogovac, Ulica Stjepana Radića 91)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.11.2019 u 8:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, 1. kat, soba 44.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 19.09.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju (dogradnju) građevine gospodarske namjene – proizvodno poslovne s uređenjem prometnih i zelenih površina, 2.b skupine – na građevnoj čestici 1047 k.o. Imbriovec (Imbriovec)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.10.2019 od 8:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 11.09.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine proizvodne namjene – postrojenje tvornice za proizvodnju agregata za potrebe proizvodnje betona i betonskih proizvoda,Drnje (Drnje) i Botovo (Botovo)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.10.2019 od 08:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.