Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinu – infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – izgradnja nerazvrstane ceste u Općini Novo Virje, Drenovnica