Natječaji za prijam u službu

Natječaji za prijam u službu / 26.10.2009.

IZMJENA UPUTA ZA TESTIRANJE za radna mjesta u Službi ureda župana

Pravni izvor za pripremanje kandidata za testiranje u POSEBNOM DIJELU pod rednim brojem 3. mijenja se i glasi: “3. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine” 108/96, 79/07, prema čl. 34. Zakona o zaštiti tajnosti podataka 79/07, njegovim stupanjem na snagu prestaju vrijediti odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka 108/96 osim odredbi u glavi 8. i 9.)”.

Natječaji za prijam u službu / 16.10.2009.

Natječaji za prijam u službu

Župan Koprivničko-križevačke županije i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije raspisuju N A T J E Č A J E za prijam pročelnika/ice, službenika/ice i vježbenika/ice u službu u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

Natječaji za prijam u službu / 17.07.2009.

Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam

Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije raspisuje N A T J E Č A J za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Koprivničko-križevačku županiju: 1. Stručni suradnik/ca za ruralni razvoj – jedan izvršitelj/ica UVJETI: – Visoka stručna sprema, VII/1 stupanj, ekonomskog, agronomskog usmjerenja ili poljoprivrednog usmjerenja, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

Natječaji za prijam u službu / 13.03.2009.

Odluka o poništenju dijela Natječaja za prijam u službu – Pododsjek za zaštitu okoliša

Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, 12. ožujka 2009. donosi O D L U K U
o poništenju dijela Natječaja za prijam službenika/ice u službu u Koprivničko-križevačku županiju Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije

Natječaji za prijam u službu / 19.02.2009.

Natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša

Natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša za slijedeća radna mjesta:1.Stručni suradnik/ca za registar onečišćivanja okoliša i informacijski sustav zaštite okoliša – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,2. Vježbenik/ica za poslove I. vrste zvanja – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme