Odluka o poništenju dijela Natječaja za prijam u službu – Pododsjek za zaštitu okoliša

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, 12. ožujka 2009. donosi

O D L U K U
o poništenju dijela Natječaja za prijam službenika/ice
u službu u Koprivničko-križevačku županiju
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko- križevačke županije

 I.

Poništava se dio Natječaja za prijam službenika/ice u službu u Koprivničko-križevačku županiju Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko- križevačke županije, i to pod točkom
1. Stručni suradnik/ica za registar onečišćavanja okoliša i informacijski sustav zaštite okoliša – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,
a koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 21/09 od 16. veljače 2009. godine.

 PROČELNIK:
Dražen Kozjak, dipl. ing. građ.,v.r.