IZMJENA UPUTA ZA TESTIRANJE za radna mjesta u Službi ureda župana

 

IZMJENA UPUTA ZA TESTIRANJE

Radno mjesto – pročelnika/ice  Službe ureda župana

Radno mjesto – stručni savjetnik/ica za odnose s javnošću u Službi ureda župana

 

Pravni izvor za pripremanje kandidata za testiranje u POSEBNOM DIJELU pod rednim brojem 3. mijenja se i glasi:

3.      Zakon o zaštiti tajnosti podataka ("Narodne novine" 108/96, 79/07, prema čl. 34. Zakona o zaštiti tajnosti podataka 79/07, njegovim stupanjem na snagu prestaju vrijediti odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka 108/96 osim odredbi u glavi 8. i 9.).

 

SLUŽBA UREDA ŽUPANA