Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije raspisuje 

N A T J E Č A J za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Koprivničko-križevačku županiju

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I TURIZAM KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

1. Stručni suradnik/ca za ruralni razvoj – jedan izvršitelj/ica
UVJETI: – Visoka stručna sprema, VII/1 stupanj, ekonomskog, agronomskog usmjerenja ili poljoprivrednog usmjerenja, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

Kandidat/kinja se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08),(u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
 

Tekst natječaja možete pogledati ovdje: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/1883029.html

Upute i obavijesti kandidatima pogledajte ovdje: http://www.arhiva.kckzz.hr/user_content/documents/Upute_ruralni_razvoj.pdf