Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima / 25.04.2017.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave radova rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Sveti Petar Orehovec

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi javni naručitelj Koprivničko-križevačka županija proveo je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave radova rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Sveti Petar Orehovec…

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima / 06.02.2017.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave radova dogradnje Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje, PŠ Peteranec

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016.) javni naručitelj Koprivničko-križevačka županija proveo je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave radova dogradnje Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje, PŠ Peteranec.