Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Dogradnja OŠ „Fran Koncelak“ Drnje, PŠ Peteranec

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 406-01/17-04/1
URBROJ: 2137/1-06/05-17-2
U Koprivnici, 30. siječnja 2017.                                                            

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Javna nabava radova dogradnje Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje, PŠ Peteranec

                 – poziv na savjetovanje

Koprivničko-križevačka županija pokreće postupak javne nabave radova dogradnje Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje, PŠ Peteranec.

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 06. veljače 2017. godine u 11:00 sati u Koprivničko-križevačku županiju, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

Dolazak je potrebno potvrditi na e-mail: vedrana.podnar@kckzz.hr uz navođenje osoba koje će sudjelovati na savjetovanju. Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 06. veljače 2017. godine.

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

S poštovanjem,

PROČELNIK:
Marko Jembrek, dipl.oec., v.r.