Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Javna nabava radova dogradnje knjižnice Osnovne škole Molve

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 406-01/17-04/4
URBROJ: 2137/1-03/11-17-2
U Koprivnici, 25. svibnja 2017.                                                            

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Javna nabava radova dogradnje knjižnice Osnovne škole Molve
– poziv na savjetovanje

Koprivničko-križevačka županija pokreće postupak javne nabave radova dogradnje knjižnice Osnovne škole Molve.

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 01. lipnja 2017. godine dostave svoje eventualne prijedloge i/ili primjedbe na Dokumentaciju o nabavi i njezine sastavne dijelove na e-mail: vedrana.podnar@kckzz.hr .

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

PROČELNIK:
Marko Jembrek, dipl.oec.