Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Javna nabava radova rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Sveti Petar Orehovec

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 406-01/17-04/3
URBROJ: 2137/1-03/11-17-2
U Koprivnici, 14. travnja 2017.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Javna nabava radova rekonstrukcije zgrade
Osnovne škole Sveti Petar Orehovec
– poziv na savjetovanje, dostavlja se

Koprivničko-križevačka županija pokreće postupak javne nabave radova rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Sveti Petar Orehovec.

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 24. travnja 2017. godine dostave svoje eventualne prijedloge i/ili primjedbe na Dokumentaciju o nabavi i njezine sastavne dijelove na e-mail: vedrana.podnar@kckzz.hr .

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

S poštovanjem,

PROČELNIK:
Marko Jembrek, dipl.oec.