Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Radovi izgradnje školske sportske dvorane OŠ Kloštar Podravski

Dana 21. siječnja 2021. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za uslugu radova izgradnje školske sportske dvorane OŠ Kloštar Podravski.

Više na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4699898