Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Usluga uspostave Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, te razvoja i primjene mehanizama osiguranja kvalitete

Dana 25. studenoga 2020. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za uslugu uspostave Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, te razvoja i primjene mehanizama osiguranja kvalitete.

Više na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4498516

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu