Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Usluga izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma te modernizacije postojećih obrazovnih programa za potrebe Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Dana 15. listopada 2020. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- Usluga izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma te modernizacije postojećih obrazovnih programa za potrebe Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Više na linku https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4362605

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu