Sazvana 7. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Damir Felak sazvao je 7. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

 24. veljače  2014. (ponedjeljak) u 16,00 sati

Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica).

Predloženi dnevni red:

 1. Razmatranje Pokazatelja stanja sigurnosti u 2013. godini na području Policijske uprave koprivničko-križevačke, s prijedlogom Zaključka,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije  – Proračunska zaliha za:
   • a)      prosinac 2013. godine,
   • b)      siječanj 2014. godine,
 3. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu (političkim strankama),
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije,
 5. Razmatranje Informacije o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,
 6. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa održivog gospodarenja energijom 2013. godini, s prijedlogom Zaključka,
 7. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Vodno gospodarstvo“,  s prijedlogom Zaključka,
 8. Razmatranje Izvješća o ruralnom razvoju na području Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini, s prijedlogom Zaključka,
 9. Razmatranje Informacije o odobravanju pomoći za podmirenje troškova ogrijeva u 2013. godini, s prijedlogom Zaključka,
 10. Razmatranje Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za  2013. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 11. Informacija župana Koprivničko-križevačke županije o donesenim rješenjima o imenovanjima pročelnika/pročelnica upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije,
 12. Pitanja i prijedlozi članova Županijske skupštine.