Poziv na provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto višeg stručnog suradnika/ice za europske fondove

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam višeg stručnog suradnika/ice za europske fondove u službu na neodređeno vrijeme, upućuje

POZIV NA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Dana 6. srpnja 2021. godine (utorak) s početkom u 7,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

višeg stručnog suradnika/ice za europske fondove

temeljem objavljenog Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije, za radno mjesto višeg stručnog suradnika/ice za europske fondove  koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 66/21. i na internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr.

Kandidati  koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja mogu pristupiti na testiranje.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat/-kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Natječaj povučena.

Pravni i drugi izvori ažurirani s posljednjim izmjenama za pripremanje provjere znanja te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama na www.arhiva.kckzz.hr (Natječaji).

 NAPOMENA: Molimo kandidate da se nakon primitka ovog Poziva obvezno upoznaju s promjenama u pravnim i drugim izvorima za pripremanje provjere znanja, objavljenima na internet stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (Natječaji), jer su u međuvremenu izvršena nužna ažuriranja.

Postupak provjera znanja i sposobnosti provesti će se isti dan, a provoditi će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog Natječaja.

Ovaj Poziv objaviti će se na internet stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, prizemlje.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam višeg stručnog suradnika/ice za europske fondove u službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-02/21-01/6
URBROJ: 2137/1-02/06-21-3
Koprivnica, 28. lipnja 2021.

PREDSJEDNIK
Dr. sc. Vladimir  Šadek