Tehničke konzultacije za pripremu postupka davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Općine Rasinja

Koprivničko-križevačka županija priprema ponovljeni postupak davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Općine Rasinja, nakon što je prethodno provedeni postupak poništen.

S ciljem poštivanja načela tržišnog natjecanja, jednakog tretmana i zabrane diskriminacije pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta, a koji mogu biti korisni kod izrade dokumentacije za nadmetanje, uz napomenu da savjeti ne smiju imati učinak ograničavanja tržišnog natjecanja i diskriminacije.

Sastavni dio ovog poziva je nacrt dokumentacije za nadmetanje za predmetni postupak davanja koncesije.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti pozvani su na tehničke konzultacije koje će se održati 24. studenoga 2016. godine u 1100 sati, u Koprivničko-križevačkoj-županiji, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, sala za sastanke 28/I.

Molimo prethodnu najavu i potvrdu dolaska najkasnije do 23. studenoga 2016. godine, uz dostavu podataka o osobama koje će prisustvovati konzultacijama, na e-mail vedrana.podnar@kckzz.hr .

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu

KLASA: 310-01/14-01/3
URBROJ: 2137/1-03/11-16-75
U Koprivnici, 14. studenoga 2016.

PROČELNIK:
Marijan Štimac, dipl. oec.