OPUO postupak – rekonstrukcija državne ceste DC41, dionica Koprivnička Rijeka – Vojakovački Kloštar, Koprivničko-križevačka županija

Objava  Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE:

https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-svibanj-lipanj/5476

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode