Izmjene i dopune Javnog poziva za kapitalni projekt K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2016. godini

1. Izmjena u Zaglavlju Javnog poziva koje sada glasi:

 Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13, 14/13, 9/15 i 11/15 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu  i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15 i 13/16), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15), Programa 1007 Komunalno gospodarstvo KLASA: 400-06/16-01/32, URBROJ: 2137/1-04/09-16-7 od 3. listopada 2016. godine, kapitalnog projekta K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije, župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

2. Izmjena Članka I., Stavka I. koji sada glasi:

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije, Klasa: 400-06/16-01/18, Urbroj: 2137/1-04/09-16-01 od 31. ožujka 2016. godine i Klasa: 400-06/16-01/32, Urbroj: 2137/1-04/09-16-7 od 3. listopada 2016. godine, za koji je rezervirano 2.550.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

KLASA: 402-07/16-01/3
URBROJ: 2137/1-04/09-16-3
Koprivnica, 12. listopada 2016.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ. v.r.