Postupci jednostavne nabave

Javni pozivi i natječaji / 15.06.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge stručnog nadzora građenja kod izvođenja radova u projektima energetskih obnova osnovnih škola „Fran Koncelak“ Drnje i „prof. Franje Viktora Šignjara“ Virje

Usluge stručnog nadzora građenja kod izvođenja radova u projektima energetskih obnova osnovnih škola „Fran Koncelak“ Drnje i „Prof, Franje Viktora Šignjara“ Virje. Vrijednost ugovorenih radova biti će 5.176.280,02 kuna bez PDV-a odnosno 6.470.350,03 kuna s PDV-om.

Javni pozivi i natječaji / 01.06.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade prometnog elaborata za biciklističke rute Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/17.) upućuje se POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE USLUGE IZRADE PROMETNOG ELABORATA ZA BICIKLISTIČKE RUTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE PODACI O NARUČITELJU: NAZIV NARUČITELJA: Koprivničko-križevačka županija SJEDIŠTE NARUČITELJA: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica OIB: 06872053793 TELEFON: 048/658-111 TELEFAKS: […]

Javni pozivi i natječaji / 01.06.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II u projektima energetskih obnova osnovnih škola „Fran Koncelak“ Drnje i „Prof. Franje Viktora Šignjara“ Virje

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/17.) upućuje se POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE USLUGE KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA – KOORDINATOR II U PROJEKTIMA ENERGETSKIH OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA „FRAN KONCELAK“ DRNJE I „PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA“ VIRJE PODACI […]