Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Izmjena i dopuna dozvole gospodarenja otpadom DRAVA KOM d.o.o., Virje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. stavka 2., a u vezi sa člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09), u postupku izdavanja izmjena i dopuna dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom trgovačkog društva DRAVA KOM d.o.o. za gospodarenje otpadom, Novigradska 67, 48326 Virje,  OIB:76436491875 (nadalje:stranka) objavljuje

P O Z I V

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br: 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva DRAVA KOM d.o.o. za lokaciju gospodarenja otpadom Braće Novakovića 12, 48327 Molve.

U privitku se nalazi Poziv, EGO i obrazac.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije