Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade promotivnih materijala za projekt „Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu“