Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge cateringa za potrebe projekta Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu