Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave službenog automobila za potrebe Koprivničko-križevačke županije, putem operativnog leasinga