Poziv na sudjelovanje u pripremi postupka javne nabave – tehničke konzultacije (priprema postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave opreme za potrebe projekta CEKOM)