Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

POZIV NA INTERVJU ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

ZA

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU
za upravno područje financija i proračunskog računovodstva

održati će se

Dana 04. ožujka 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 47/II, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica.

KLASA: 112-06/19-01/03
URBROJ: 2137/1-02/10-19-3
Koprivnica, 28. veljače 2019.

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove