Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Koprivničko-križevačku županiju