Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU

ZA UPRAVNO PODRUČJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Jelena Jelak, Adriana Jakupec

Dana 2. prosinca 2016. godine (petak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica.

KLASA: 112-06/15-01/171
URBROJ: 2137/1-02/10-16-30
Koprivnica, 28. studenoga 2016.

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove