Obavijest o novom terminu javne rasprave o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Strateška

Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PP KKŽ