Obavijest o namjeri davanja koncesija – obavljanje zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, medicine rada i zdravstvene njege u kući

Koprivničko-križevačka županija pokrenula je postupak davanja koncesija 04. kolovoza 2014. godine. Obavijest o namjeri davanja koncesija objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 06. kolovoza 2014. godine.

Ponude se primaju zaključno do 15. rujna 2014. godine u 9:00 sati.

Detaljne upute i uvjeti sudjelovanja u postupku utvrđeni su u dokumentaciji za nadmetanje koja se nalazi u prilogu.

Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti