Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateškoj studiji utjecaja IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Dokument možete preuzeti na poveznici Izvješće o javnoj raspravi.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode