OPUO postupak – Izmjena zahvata na eksploatacijskom polju ugljikovodika Kalinovac u vidu izgradnje utisnog slanovoda i tipsko opremanje bušotinskog radnog prostora bušotine Kal-20

Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i isti je objavljen na  https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-srpanj-kolovoz/5508

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu (navedenu u tekstu Informacije).

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode