Građevinska dozvola – KOMUNALIJE d.o.o. – zahvat u prostoru – infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 1. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnofekalne otpadne vode naselja Sirova Katalena