Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja ponuda – Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za zakup poslovnih prostorija

KLASA: 372-01/16-01/10
URBROJ: 2137/1-02/11-16-4
Koprivnica, 21. rujna 2016.

Sukladno odredbama Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, koji je objavljen 2. rujna 2016. godine u “Glasu Podravine i Prigorja” daje se

OBAVIJEST O VREMENU I MJESTU OTVARANJA PONUDA

Otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici održati će se četvrti dan po isteku roka za dostavu ponuda

dana 23. rujna 2016. godine (petak) s početkom u 8,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Vesna Pribeg Peričić, dipl. iur., v.r.