Tekući projekt:T 100019 Poticanje utvrđivanja kvalitete stočne hrane

Župan Koprivničko – križevačke županije donosi

 Tekući projekt:T 100019
Poticanje utvrđivanja kvalitete stočne hrane
MJERILA I KRITERIJI

 I.

Opći dio

Tekućim projektom – T 100019 mjerila i kriteriji za provođenje aktivnosti poticanja razvoja poljoprivrede, poticati će se utvrđivanja kvalitete stočne hrane u 2012. godini na području Koprivničko – križevačke županije.

II.

Korisnici poticanja utvrđivanja kvalitete stočne hrane

Korisnici poticanja razvoja poljoprivrede, poticanjem utvrđivanja kvalitete stočne hrane u 2012. godini su fizičke osobe, pravne osobe i ustanove koje imaju prebivalište ili sjedište na području Koprivničko – križevačke županije.

 III.

Svrha poticanja utvrđivanja kvalitete stočne hrane

Svrha poticanja utvrđivanja kvalitete stočne hrane, je razvoj konkurentne primarne poljoprivrede i povećanje količine i kvalitete mlijeka po mliječnoj kravi te ekonomiziranje proizvodnje mlijeka.

 IV.

Način i iznos poticanja utvrđivanja kvalitete stočne hrane

Za poticanje utvrđivanja kvalitete stočne hrane u poljoprivredi u 2012. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije za 2012. godinu, Glava 00602 Poljoprivreda i turizam, T 100019 Poticanje utvrđivanja kvalitete stočne hrane, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu 30.000,00 kuna.

Sredstva subvencije doznačiti će se HPA-i po svakom šestomjesečnom izvješću.

 V.

Provedba poticanje utvrđivanja kvalitete stočne hrane

  1. Župan Koprivničko–križevačke županije potpisati će ugovor o realizaciji i   sufinanciranju projekta;
  2. HPA će izvršiti uzorkovanje stočne hrane na 121 domaćinstvu koje ima više od 26 mliječnih krava, na području Koprivničko – križevačke županije;  
  3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam nadzirati će provedbu projekta te na temelju dostavljenog izvješća o izvršenju projekta od strane HPA, od Upravnog odjela za financije i proračun tražiti isplatu proračunskih sredstava;
  4. Isplata subvencije izvršiti će se na račun HPA-e.

 VI.

Dokumentacija

Dokumentacija koju prilaže podnositelj zahtjeva za subvenciju poticanja utvrđivanja kvalitete stočne hrane:

  1. Pismeni Zahtjev za sufinanciranje ispitivanja kvalitete stočne hrane;
  2. Izvješće o izvršenim analizama kvalitete stočne hrane.

KLASA:320-01/12-01/25
URBROJ:2137/1-05/07-12- 01
Koprivnica, 07. svibnja 2012.                                               

ŽUPAN: Darko Koren ing. građ., v.r.