Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge stručnog i obračunskog nadzora kod radova rekonstrukcije i dogradnje Obrtničke škole Koprivnica i Strukovne škole Đurđevac za potrebe Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji