Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge preventivne tjelesne zaštite imovine u 2019. godini