Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge osiguranja javne odgovornosti i nefinancijske imovine osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2021. godinu