Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja računalne mreže, opreme i programa u sklopu projekta e-Škole (Stručnjak za tehničku podršku)