Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za potrebe e-sjednica Županijske skupštine