Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave kose stubišne platforme