Poziv na testiranje i intervju – viši stručni suradnik/ica za financije i proračun

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Natječaja  za prijam službenika/ice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije, upućuje

POZIV  NA  TESTIRANJE  I  INTERVJU

Dana 8. studenoga 2017. godine (srijeda) s početkom u 7,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

višeg stručnog suradnika/ice za financije i proračun

 u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu  – 1 izvršitelj/ica

temeljem objavljenog Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika/icu za financije i proračun  u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu u Koprivničko-križevačkoj županiji, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 102/17.  i na stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr.

Kandidati  koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i mogu pristupiti na testiranje su

LARA DOMBAJ, PETRA BANIČEK, VALENTINA BLAŽEK, KATARINA BRKOVIĆ KOREN, VLASTA JAKOPOVIĆ, MATEJA BADJUN, ANĐELINA GALEŠIĆ

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Natječaj povučena.

Pravni i drugi izvori ažurirani sa posljednjim izmjenama za pripremanje provjere znanja  te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama na www.arhiva.kckzz.hr (natječaji).

Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provoditi će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog Natječaja.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, prizemlje.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam
službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-02/17-01/31
URBROJ: 2137/1-02/10-17-3
Koprivnica, 31. listopada 2017.

PREDSJEDNIK:
Ratimir Ljubić, dipl.ing.