Poziv na testiranje i intervju – OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Službu ureda župana

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika/ice na određeno vrijeme u Službu ureda župana Koprivničko-križevačke županije, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Dana 27. prosinca 2018. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

viši stručni suradnik za europske fondove
u Službi ureda župana – 1 izvršitelj/ica

temeljem objavljenog Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i na stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa i mogu pristupiti na testiranje biti će obavješteni putem e-mail adrese koju su naveli u prijavi na Oglas.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.

Pravni i drugi izvori ažurirani sa posljednjim izmjenama za pripremanje provjere znanja te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama na www.arhiva.kckzz.hr (natječaji).

Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provoditi će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog Oglasa.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, prizemlje.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam
službenika/ice u službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-03/18-01/39
URBROJ: 2137/1-02/04-18-3
Koprivnica, 19. prosinca 2018.

PREDSJEDNIK
dr.sc. Vladimir Šadek