Poziv na testiranje i intervju – administrativni tajnik/ica u Službi ureda župana – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka službenice s roditeljskog dopusta

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika/ice na određeno vrijeme u Službu ureda župana Koprivničko-križevačke županije, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Dana 8. kolovoza 2017. godine (utorak) s početkom u 7,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

administrativni tajnik/ica u Službi ureda župana – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka službenice s roditeljskog dopusta

temeljem objavljenog Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povrata službenice s roditeljskog dopusta – 1 izvršitelj/ica, a koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje od 17. srpnja 2017. i na stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa mogu pristupiti testiranju koje će se održati u dvije grupe prema slijedećem rasporedu:

Prva grupa u vremenu od 7,30 do 9,30 sati koja obuhvaća kandidate s početnim slovom prezimena B do slova L (uključujući i L).

Druga grupa u vremenu od 9,40 do 11,40 sati koja obuhvaća kandidate s početnim slovom prezimena M do slova Ž (uključujući i Ž).

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete Oglasa odnosno čije prijave nisu uredne, pisanim putem će biti obavješteni o nepriznavanju statusa kandidata u postupka Oglasa.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.

Pravni i drugi izvori ažurirani sa posljednjim izmjenama za pripremanje provjere znanja te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama na www.arhiva.kckzz.hr (natječaji).

Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provoditi će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog Oglasa.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, prizemlje.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam
službenika/ice u službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-03/17-01/46
URBROJ: 2137/1-02/10-17-2
Koprivnica, 2. kolovoza 2017.

PREDSJEDNIK
Ratimir Ljubić, dipl.ing.