Poziv na provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto referenta/ice uredskog poslovanja