Poziv na javno izlaganje – PUO željezničke pruge M201 na dionici Križevci – Koprivnica- državna granica

U postupku javne rasprave tijekom procjene utjecaja na okoliš zahvata modernizacije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka pruge M201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica  nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12,  sutra, dana 28. listopada (utorak) 2014, održati će se dva javna izlaganja o Studiji predmetnog zahvata. Prvo izlaganje održati će se u prostorijama Grada Križevci, I. Zakmardija Dijankovečkog 12. u Križevcima s početkom u 9 sati. Drugo javno izlaganje održati će se u Gradu Koprivnici, Zrinski trg 1/I s početkom u 13 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinica lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima te ovim putem pozivamo zainteresirane da se aktivno uključe u raspravu.

Javna rasprava održava se do 14. studenog 2014. godine do kada je moguće izvršiti javni uvid  u cjelokupnu dokumentaciju SUO, svakog radnog dana od  8,00-14,00  sati  u prostorijama Grada Križevci,  I. Zakmardija Dijankovečkog 12. u Križevcima i Grada Koprivnice, Zrinski trg 1/I, u Koprivnici te na ovim mrežnim stranicama. Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju moguće  je upisati u knjigu primjedbi  izloženu uz Studiju na spomenutim lokacijama i/ili slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica zaključno sa zadnjim danom javne rasprave.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode