Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove

KLASA: 112-06/15-01/71
URBROJ: 2137/1-02/10-16-15
Koprivnica, 1. kolovoza 2016.

 

POZIV  NA  INTERVJU ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

ZA PODRUČJE JAVNE NABAVE U UPRAVNOM ODJELU ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

MATIJA VOGRINČIĆ

Dana 04. kolovoza 2016. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE